Beschermingsbewind

Een beschermingsbewindvoerder is iemand die is aangesteld door de rechtbank om de financiën van
een persoon te beheren die niet in staat is om dit zelf te doen.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een mentale of verstandelijke beperking, of bij
oudere mensen.
Een beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat de beschermde persoon de juiste zorg krijgt en
dat zijn of haar belangen worden behartigd.
Hier zijn enkele verantwoordelijkheden van een beschermingsbewindvoerder:

• Beheren van de financiën van de beschermde persoon, zoals het betalen van
rekeningen, het beheren van een budget en het beheren van bankrekeningen.
• Onderhandelen met schuldeisers en andere partijen om een oplossing te
vinden voor eventuele schulden.
• Representatie van de beschermde persoon in rechtszaken of andere juridische
procedures.
• Het doen van de belastingaangifte.
• Het aanvragen van bijzondere bijstand, toeslagen en andere
tegemoetkomingen.

Het is belangrijk om te weten dat een beschermingsbewindvoerder benoemd wordt door de
rechtbank, en dat de beschermde persoon en diens familie het recht hebben om bezwaar te maken
tegen de benoeming van een bewindvoerder.
Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op!

Sunrise Bewindvoering

Soms is het, al dan niet tijdelijk, lastig om uw financiën te beheren. Hierdoor kunnen problemen zich opstapelen.
Sunrise Bewindvoering helpt u graag, en neemt u deze zorg uit handen op een verantwoorde manier.
Neem gerust contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvend informatiegesprek.
Contact